İnsan Kaynakları

DOFER Demir vizyon ve hedeflerine ulaşırken elindeki en değerli kaynağın, yüksek nitelikli insan gücü olduğunun bilincindedir. Bu çerçevede; verimliliği yüksek, dinamik, gelişime açık, ben yerine biz diyen, motive ve mutlu insan gücüne sahip olmak için yoğun çaba sarf etmektedir.

Firmamız; çalışanların mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı, yetkin, katılımcı ve yeniliğe açık iş gücü profilini genişletmeyi hedeflemekte olup, her aşamasında mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmaya büyük önem vermektedir. Buna yönelik olarak, çalışanlarına mesleki, teknik, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel gelişim ve liderlik programları gibi birçok alanda eğitimler ve programlar düzenlemektedir.