Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

YÖNETİM KURULU

Mustafa DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Yağmur DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Mert DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Genel Müdür)ÜST YÖNETİM

Can UNGUN
Genel Müdür Yardımcısı(Mali,İdari)

canungun@dofer.com.tr

Sedat ORÇUNSEL
Çelik Hasır Fabrika Müdürü

sedatorcunsel@dofer.com.tr

Muharrem KAPLAN
Hazır Demir Tesis Müdürü

muharremkaplan@dofer.com.tr