Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

YÖNETİM KURULU

Mustafa DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Yağmur DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(Genel Müdür)
Mert DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Halit KIRATLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
M. Coşkun KARADENİZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÜST YÖNETİM

Sedat ORÇUNSEL
Çelik Hasır Fabrika Müdürü

sedatorcunsel@dofer.com.tr

Muharrem KAPLAN
Hazır Demir Tesis Müdürü

muharremkaplan@dofer.com.tr